• Muista äänestää tulevissa vaaleissa - Sami Wacklin
  • Muista äänestää tulevissa vaaleissa - Sami Wacklin

Hallinnon tehostaminen on välttämätöntä.

Kokonaisveroaste ei saa nousta, uuden maakuntahallinnon takia.

Yksityinen sektori tulee ottaa voimakkaammin mukaan toimintaan.

Nuorten syrjäytymistä on ehkäistävä.

Lapsiperheiden arjen ja harrastuksien tukemista on lisättävä.

Vanhushuollon tasoa ja omaishoitajien asemaa on parannettava.

Turvallinen kasvuympäristö lapsille ja nuorille.

Virkistysalueiden siisteys ja turvallisuus on säilytettävä.

Luontomatkailua ja liikuntaa on edistettävä.

Poliisi- ja pelastustoimintaan riittävästi resursseja.